Vi hjälper dig med taksäkerhet i Malmö

Risken för fallolyckor är stor när du arbetar på tak men med bra taksäkerhet och takprodukter kan du minska riskerna. Vi hjälper dig att hitta produkter för taksäkerhet i Malmö. Om du behöver öka din taksäkerhet på din fastighet kan du med hjälp av rätt produkter skapa en säkrare arbetsmiljö för sotare, snöskottare och andra som befinner sig på taket, såväl som personer som befinner sig på marken.

Att arbeta på tak kräver rätt taksäkerhet i Malmö

Säkra fallskydd krävs för att kunna beträda och arbeta säkert på tak. Personlig fallskyddsutrustning fästs i fasta taksäkerhetsanordningar och det är en nödvändighet vid ny- och ombyggnationer samt underhåll av fastigheter. I branschstandarden hittar du beskrivningar för vad som krävs för att du ska kunna förflytta dig säkert på tak. Glidskydd för stegar, takstegar och skyddsräcken samt gångbryggor är exempel på produkter som minskar risken för olycksfall.

Taksäkerhet Malmö uppmärksammar arbetssituationer som kräver skydd

Många arbetsmoment kan utförs säkert med hjälp av taksäkerhetsprodukter. En riskanalys där alla arbeten som ska utföras analyseras hjälper dig att välja lämpliga produkter. En riskanalys ska alltid göras för arbeten med en fallhöjd på två meter eller mer. Välj alltid den arbetsmetod med lägst risk när du planerar ett arbete. Vid i princip alla vistelser på tak är det en risk för fall över takkanten.

Personlig fallskyddsutrustning ska fånga upp dig om du faller över takkanten

Den ska även bromsa upp fallet och hålla kvar dig tills du får hjälp. Utrustningen ska fånga upp en person som faller över takkanten utan att ge några allvarliga skador. Många arbetsmoment på ett tak sker på sluttande ytor som dessutom ofta är hala och ojämna. Fallskyddsutrustningen ska även hjälpa till med att ge dig stöd under arbetet.

Vanligt med fallolyckor för takläggare

Skador som orsakats av fall från tak är tyvärr relativt vanliga. Akutavdelningar fylls, framförallt under vintermånaderna, med personer som har fått frakturer och andra typer av skador. Varje år skadas över tusen personer när de skottar snö på taket. Flera av skadorna inträffar när en person förlorar fästet och ramlar från taket eller faller från en stege som av någon anledning glidit ur position.

Hur väljer du rätt produkter för taksäkerhet?

Det finns alltid risker vid arbete på ett tak på större fastigheter men även vid arbete på tak på en lägre villa kan olyckor ske. Om det är brister i taksäkerheten är risken för olyckor som allra störst och det är viktigt att investera i säkra takprodukter som är utvalda för den typ av arbete som ska utföras. Personer som vistas på marken ska även vara skyddade.

Taksäkerhetsprodukter som takstegar, gångbryggor och snöras

Takstegar är en typ av stege som läggs ned och fästs mot ditt tak. De ska enligt Arbetsmiljölagen finnas på ditt tak för att du ska kunna förflytta dig från nock ner till takfoten. Takstegar ska även finnas till serviceställen som finns på taken exempelvis till fläktar och skorstenar. Om det är en hög skorsten kan en arbetsplattform vara nödvändig för att skydda personer under arbetet.

Gångbrygga ska finnas på taket för att göra det säkrare att förflytta sig på taket och du fäster din personliga fallskyddsutrusning i den

En gångbrygga kan kompletteras med räcken eller vajersystem om det är nödvändigt att vara fastspänd under hela arbetet. Snö och is som samlas på taket kan dels skada fastigheten, dels falla ned på personer på marken. Snörasskydd ska installeras som hindrar att snön faller ner.

Taksäkerhet Malmö har kompetent arbetsstyrka som besvarar alla dina frågor och funderingar som du har om takprodukter

Vi ger alla våra kunder kostnadsfritt prisförslag och bra service. Skriv in via kontaktformuläret här på hemsidan.