Förhindra olyckor med rätt taksäkerhet

God taksäkerhet är otroligt viktigt för att förhindra olyckor och skador. För den som vill optimera säkerheten på byggnader i Malmö finns gott om produkter och information att ta del av. Tyvärr är just säkerhet på taket ett område som många fastighetsägare glömmer bort vid underhållsplaneringen. När nya regler kommer är det också lätt att halka efter i de uppdateringar som behöver genomföras.

Säkra taket med rätt takprodukter inför det årliga underhållet

Det är väldigt viktigt för fastighetsägare att hålla en god taksäkerhet då det annars kan ställa till problem med det årliga underhållet. Under året ska både snöröjare och sotare upp på taket och då är det viktigt att det finns bra takprodukter för en säker arbetsmiljö. För att sotare och snöröjare ska kunna förflytta sig säkert på taket behövs en glidskena där de kan koppla sin personliga skyddsutrustning.

Taksäkerhet Malmö uppmanar att även skydda de under taket

Förutom att skydda de personer som jobbar uppe på taket är det viktigt att skydda de personer som befinner sig på marken. På vintern är det vanligt att både snö och is faller ner och orsakar stor skada på både bilar och människor. För att säkra upp taket är det därför en god idé att skaffa snörasskydd, som enkelt förhindrar snön från att falla ner på marken.

Förläng livslängden på ditt tak i Malmö

Att skydda människor är självklart det allra viktigaste men taksäkerhethandlar även om att skydda själva taket. För att taket ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att personer som vistas uppe på taket inte tillför någon skada. Takpannor kan vara känsliga och går lätt sönder vid hög belastning. För att skydda taket bör du därför installera en takstege som innebär att takpannorna slipper hög belastning.

Ta dig upp på taket på ett säkert sätt med rätt taksäkerhet

För att ta sig upp på taket behöver det finnas säkra lösningar. Förr i tiden var det vanligt med en ranglig stege som var fäst i fasaden. Säkerheten var inte särskilt hög och upplevelsen var sannolikt läskig för personen som skulle våga sig upp. Nu finns det betydligt bättre lösningar och en klar vinnare är tillträdesluckor som innebär att du kommer upp på taket via insidan av fastigheten.

Anlita en fackman för säkra lösningar

Om du vill ha ett säkrare tak är det viktigt att du anlitar en fackman för att installera dina valda lösningar. Taksäkerhet är ett komplext område och det krävs både kompetens och avancerad planering för att göra ett bra jobb, särskilt på större fastigheter. Då taksäkerhet kräver så pass stor expertis finns det en branschstandard att följa, med syfte att förenkla arbetet.

Taksäkerhet som håller länge med Taksäkerhet Malmö

Tänk på att du behöver se över dina lösningar med ungefär fem års mellanrum. Detta för att se så att inga skador har uppstått på installationerna. En besiktning ska utföras av en kunnig person och tänk på att det aldrig är värt att chansa när det kommer till säkerheten. Även små installationer och produkter kan göra stor skillnad och ge en betydligt tryggare miljö för både arbetare och privatpersoner.

Om du vill veta mer om taksäkerhet och takprodukter får du mer än gärna kontakta oss

Vi finns här för att svara på frågor om säkerhet på taken i Malmö där vi besitter gedigen kunskap och mångårig erfarenhet. Vare sig du har frågor kring din egen fastighet eller en fastighet i ditt närområde finns vi här för att sprida kunskap och informera.