Allt du behöver veta kring din taksäkerhet i Malmö

Taksäkerhet är en otroligt viktig aspekt som alla fastighetsägare och de som utför någon typ av arbete på tak bör ta under noggrant beaktande. Säkerheten på våra tak får inte under några omständigheter underskattas och så inte heller vikten av att de regler som finns efterlevs och respekteras av alla berörda. Det finns tre olika regelverk som tillsammans redogör för vilken säkerhetsutrustning som ska finnas på tak, samt ligger till grund när man bedömer säkerheten på ett tak. Dessa inkluderar i tur och ordning:

Branschstandard och Boverkets regler för taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att det med hjälp av fast monterade säkerhetsanordningar ska vara enkelt och säkert att ta sig till och från tak samt att röra sig och utföra olika arbeten på taket. Dessa regler ska följas av fastighetsägare, arbetsgivare, producenter av nybyggnationer och de som själva utför arbeten på tak. Boverkets regler ska ses som ett minimikrav för alla byggnader, speciellt när det inte behöver tas hänsyn till professionellt användande. Boverkets regler varierar något från fall till fall, beroende på vilket år byggnaden ifråga uppfördes.

För att ta reda på exakt vilka regler som gäller för din fastighet kan du söka information i Boverkets rapport "Säkerhet på tak"

  • Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet när det gäller taksäkerhet och den instans som ska säkerställa att reglerna efterlevs
  • Utöver Boverkets regler finns det även en branschstandard som stipulerar vad som krävs för att tillhandahålla säkra tillträdesvägar till tak, säkra förflyttningsvägar och personliga säkerhetsanordningar vid fasta arbetsställen på tak 
  • Branschstandarden ger en god uppfattning om vilka säkerhetsprodukter som måste installeras för att uppfylla kraven

Förbättra taksäkerheten med takprodukter från Taksäkerhet Malmö

Taksäkerheten i Malmö är otroligt viktig, precis som i alla delar av landet naturligtvis. Det kan låta som en komplicerad process att se till att ett tak är säkert och uppfyller de regler som gäller men faktum är att genom att installera ett fåtal produkter så har du garanterat säkerhet. Det finns en uppsjö av produkter som var och en höjer säkerheten avsevärt. Flera produkter i olika kombinationer ger oftast ett fullgott skydd, ett skydd som också är godkänt i enlighet med existerande regelverk.


  • Produkterna kombineras med fördel i olika konstellationer beroende på vilken typ av tak det rör sig om och det innebär att det går att upprätta godkänd säkerhetsnivå för alla varianter av tak
  • Produkter som används för att skapa ett takbaserat säkerhetssystem är till exempel takbryggor, utrymmningsbryggor och plattformar, fasad-, tak- och utrymmningsstegar och enstaka taksteg, nock- och takfotsräcken, glidskydd och livlinefästen 
  • Utöver detta kan säkerheten även utökas för de som inte befinner sig på taket men väl under byggnaden genom att installera produkter som förhindrar snöras

Ansvarig för taksäkerhet i Malmö

Alla fastigheter ska alltså vara försedda med anordningar som gör det möjligt att jobba på ett säkert sätt på taket. Det gäller för allt från villor till stora hyresfastigheter och flerbostadshus. Ytterst ansvarig för att dessa fasta säkerhetsanordningar finns på plats är fastighetsägaren. Fastighetsägaren är även ansvarig för att utrustningen underhålls på rätt sätt. På nybyggnationer ska fast säkerhetsutrustning på taken vara en del av projekteringen av bygget och de ska finnas på plats när bygget är klart för att lämnas över till ägaren.

Vi på Taksäkerhet Malmö hjälper gärna till och besvarar alla era frågor och funderingar


Vi vänder oss till privatpersoner och företag i hela Malmö. Tillsammans med kund tar vi fram smarta och genomtänkta takprodukter. Kontakta oss via kontaktformuläret här på hemsidan.